Ảnh đại diện Liên (ZK6527)
*** Liên
11/07/1991
0938693***
Tp Hồ Chí Minh
thuylien.***@gmail.com
Nữ
*** Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết