Ảnh đại diện Phúc (ZK7561)
Trần Thị *** Phúc
13/08/1986
0935143***
Tp Hồ Chí Minh
myphuc***@gmail.com
Nữ
*** Trịnh Khắc Lập, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết