Ảnh đại diện Dung (ZK7698)
Vi *** Dung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp