Ảnh đại diện Hà (ZK8027)
Hoàng ***
26/02/1996
0357643***
Hà Nội
hanghia***@gmail.com
Nữ
số nhà ***, ngách 165/30/16 phố Dương Quảng Hàm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
9 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết