Ảnh đại diện Hạnh (ZK8425)
Quách Thị *** Hạnh
10/07/1998
0387519***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
honghanh7***@gmail.com
Nữ
*** XVNT, P.25, Q.Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết