Ảnh đại diện Trang (ZK9134)
Nguyễn *** Trang
24/06/1997
0389213***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
trangth.***@gmail.com
Nữ
Số ***, ngõ 72/1 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết