Ảnh đại diện Lành (ZK9493)
Hồ Thị Diệu Lành
25/06/1997
0968774***
Nghệ An
hodieul***@gmail.com
Nữ
Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Nghệ An
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết