Ảnh đại diện Nhung (ZK9735)
Trương Thị *** Nhung
16/06/1998
0855394***
Đà Nẵng
cobelolem_dh_1***@yahoo.com.vn
Nữ
khu phố ***, phường 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết