Ảnh đại diện Ngân (ZL0082)
Trịnh *** Ngân
27/01/1995
0983987***
Hà Nội
trinhngan2***@gmail.com
Nữ
Đại Thịnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết