Ảnh đại diện Yến (ZL0624)
Bùi Thị *** Yến
24/05/1984
0919446***
Tp Hồ Chí Minh
lsbuiyenbp***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường 06, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết