Ảnh đại diện Phúc (ZL0879)
Trần Thị *** Phúc
11/08/1997
0977483***
Tp Hồ Chí Minh
hongphuctra***@gmail.com
Nữ
*** đường số 15 phường Tân Thuận Tây quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết