Ảnh đại diện Trúc (ZL1052)
Phạm Thị Kim Trúc
28/06/1995
0972981***
Tp Hồ Chí Minh
trucphamthi***@gmail.com
Nữ
*** ấp 5 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết