Ảnh đại diện Thùy (ZL1245)
*** Thùy
24/02/1992
0968977***
Hà Nội
vuthuy2421***@gmail.com
Nữ
Tổ *** - Nhân Huệ - Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Kinh doanh - Bán hàng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết