Ảnh đại diện Hiên (ZL2066)
Phạm *** Hiên
04/04/1988
0343435***
Quảng Ninh
thuhien201***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, Khu 2, P. Giếng Đáy, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Ninh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết