Ảnh đại diện Anh (ZL2288)
Bùi Lê *** Anh
13/06/2000
0989432***
Tp Hồ Chí Minh
skylarcross.st***@gmail.com
Nữ
Vinhomes Golden River
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết