Ảnh đại diện Hồng (ZL2476)
*** Hồng
16/09/1998
0979160***
Tp Hồ Chí Minh
hongvo160***@gmail.com
Nữ
Kí túc xá Khu B, Đông hòa, Dĩ An, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết