Ảnh đại diện Liễu (ZL2584)
*** Liễu
24/06/1994
0966367***
Tp Hồ Chí Minh
Vuthilieu2***@gmail.com
Nữ
*** Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết