Ảnh đại diện Huyền (ZL2863)
Nguyễn Thị *** Huyền
18/02/1997
0977371***
Bình Phước
huyensam1***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân,thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Phước
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết