Ảnh đại diện Thi (ZL3081)
*** Thi
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Nhân viên tại BAXU COMPANY (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Em mong muốn ứng tuyển vào vị trí pháp lý của công ty để có cơ hội vận dụng được những kiến thức mình đã học được trong trường Luật vào thực tế công việc. Trong vòng 1 tháng em sẽ làm quen được với công việc và cố gắng làm việc thật tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc ở công ty cũng như những mục tiêu bản thân mong muốn đạt được.