Ảnh đại diện Thảo (ZL3432)
Tân Thị Thanh Thảo
25/06/1999
0962506***
Đà Nẵng
tttthao***@gmail.com
Nữ
*** Trương Quang Trọng, phường Trần Hưng Đạo
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng
6 triệu
Công chứng viên
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết