Ảnh đại diện An (ZL4166)
Nguyễn Như *** An
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp