Ảnh đại diện Thu (ZL4519)
Trần Bảo Thu
28/06/1995
0909045***
Tp Hồ Chí Minh
tranthu6***@gmail.com
Nữ
quận ***, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết