Ảnh đại diện Hiền (ZL4597)
Đỗ Thị Hiền
26/06/1997
0981562***
Hải Phòng
hiendt26061***@gmail.com
Nữ
Thôn ***, Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết