Ảnh đại diện Chi (ZL4761)
Lê Thị *** Chi
26/02/1997
0328554***
Hà Nội
lethikimchi***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết