Ảnh đại diện Anh (ZL5734)
Lâm Bảo *** Anh
01/08/1995
0946001***
Hà Nội
bcuzo***@gmail.com
Nữ
*** Chùa Láng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết