Ảnh đại diện Nhung (ZL5951)
Nguyễn Thị *** Nhung
13/06/1987
0904003***
Hà Nội
tuyetnhung9***@gmail.com
Nữ
*** Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Khác
Hà Nội
18 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết