Ảnh đại diện Nhẫn (ZL6163)
*** Nhẫn
01/07/1992
0334430***
Hà Nội
lethinhan300***@gmail.com
Nữ
*** đường Thiên Biều, thôn Bầu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết