Ảnh đại diện Hương (ZL6491)
Phạm Thị *** Hương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Dịch vụ pháp lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp