Ảnh đại diện Tú (ZL6588)
Huỳnh Thị ***
14/07/1997
0845088***
Tp Hồ Chí Minh
huynhthicam***@gmail.com
Nữ
Khu phố ***, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết