Ảnh đại diện Vy (ZL7349)
Lê Trần *** Vy
13/06/1993
0387558***
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
khanhvy***@gmail.com
Nữ
Thôn Phú Ân Nam ***, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết