Ảnh đại diện Trâm (ZL7672)
Nguyễn *** Trâm
01/08/1993
0373303***
Tp Hồ Chí Minh
tramm.nguyen1***@gmail.com
Nữ
Huỳnh Tấn Phát, quận Phú Nhuận, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
15 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết