Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện YẾN
ĐÀM *** YẾN
Thông tin nghề nghiệp

Khác
Hà Nội
22 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848