Ảnh đại diện YẾN (ZL7777)
ĐÀM *** YẾN
Thông tin nghề nghiệp

Khác
Hà Nội
22 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp