Ảnh đại diện Nhi (ZL8147)
Lê Mai *** Nhi
24/05/1994
0937836***
Tp Hồ Chí Minh
jolie.nhi***@gmail.com
Nữ
***, KP.2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết