Ảnh đại diện Miên (ZL8436)
Ngô Thị *** Miên
05/07/1987
0977077***
Tp Hồ Chí Minh
hangmie***@gmail.com
Nữ
*** đường 77, Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết