Ảnh đại diện Hằng (ZL8840)
Trương *** Hằng
18/02/1992
0972007***
Hà Nội
truongthihang***@gmail.com
Nữ
Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết