Ảnh đại diện Thọ (ZL9221)
Nguyễn *** Thọ
09/12/1995
0343117***
Cần Thơ, Vĩnh Long
daitho***@gmail.com
Nữ
Ấp hiếu xuân tây, xã hiếu thành, huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Cần Thơ, Vĩnh Long
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết