Ảnh đại diện Trang (ZL9862)
Bùi Thị *** Trang
24/05/1997
0968366***
Hà Nội
tranghathi***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết