Ảnh đại diện My (ZL9938)
Bùi *** My
02/06/1991
0342811***
Hà Nội
Catmymy.m***@gmail.com
Nữ
Chung Cư ***, đường Khương Chung, phường Khương Chung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết