Ảnh đại diện Huyền (ZM0651)
Lại *** Huyền
03/08/1998
0347397***
Hà Nội
huyenmax03081***@gmail.com
Nữ
Thôn Lường Phượng, xã Thanh Thủy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết