Ảnh đại diện Linh (ZM1710)
Phạm Thị *** Linh
05/07/1998
0353836***
Hà Nội
phamhuonglinh***@gmail.com
Nữ
Thạch Thất- Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết