Ảnh đại diện Thi (ZM1836)
Nguyễn *** Thi
11/08/1993
0789678***
Tp Hồ Chí Minh
annanguyen***@gmail.com
Nữ
*** Âu Dương Lân, Phường 13, Quận 8. TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết