Ảnh đại diện Thảo (ZM1897)
Vũ Dư Hà *** Thảo
01/07/1995
0868108***
Tp Hồ Chí Minh
moonv***@gmail.com
Nữ
*** Lầu 2 Nguyễn Trãi Phường 14 Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết