Ảnh đại diện Hằng (ZM1926)
Nguyễn *** Hằng
02/04/1995
0359905***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
nguyenthihang05***@gmail.com
Nữ
Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết