Ảnh đại diện Hoàng (ZM2109)
Phạm Thị *** Hoàng
21/06/1994
0962330***
Tp Hồ Chí Minh
phamthihuyhoan***@gmail.com
Nữ
Đường số ***, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết