Ảnh đại diện Anh (ZM2377)
Nguyễn *** Anh
07/07/1983
0935111***
Hà Nội
thuyanhhn1***@yahoo.com
Nữ
*** Nghi Tam, Yên Phú, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết