Ảnh đại diện Trang (ZM3976)
Bùi Thị *** Trang
26/02/1995
0353033***
Tp Hồ Chí Minh
thutrangbarriste***@gmail.com
Nữ
*** Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết