Ảnh đại diện Nguyên (ZM4690)
Hữu Thị *** Nguyên
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại VIỆN KIỂM SÁT NHÂN ÂN HUYỆN THỚI BÌNH- TỈNH CÀ MAU (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật