Ảnh đại diện Trang (ZM4811)
Hà Thị *** Trang
01/06/1990
0932180***
Quảng Nam
thuytrangha1***@gmail.com
Nữ
KP Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Nam
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết