Ảnh đại diện Hằng (ZM5087)
*** Hằng
11/08/1995
0969904***
Hà Nội
minhhang0***@gmail.com
Nữ
Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
7 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết