Ảnh đại diện Anh (ZM5219)
Nguyễn *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Nhân viên tại Lotteria
Từ 2016 đến 2018: Nhân viên tại Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục Thăng Long
Kỹ năng

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kĩ năng phân tích, nghiên cứu tài liệu
Kĩ năng giao tiếp
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
- Tiếng Việt
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp và có thể áp dụng kiến thức, kĩ năng của mình để hoàn thiện và phát triển bản thân.